Kuidas luua fotoraamatut

 

1. Fotoraamatud.ee töölaud

1.1 Kui oled fotoraamatud.ee veebilehele fotod üles laadinud, ning valinud soovitud kaaned, saad asuda fotoraamatut koostama. Seda saab teha fotoraamatud.ee töölaual.
Selle abil on lihtne valida fotode paigutust erinevatel lehtedel, lisada ja eemaldada fotosid ja teksti, lisada uusi lehekülgi või kustutada juba lisatuid. Soovi korral saab ka muuta eelnevalt valitud kaasi ja kaante tüüpi.

1.2 Fotoraamatud.ee töölaud:

1.3 Fotoraamatud.ee erinevate moodulite nimetused:

 • 1. Veebilehe menüü
 • 2. Töölaua peamenüü
 • 3. Lehekülje kujundusmallid
 • 4. Kataloogide rippmenüü
 • 5. Üleslaetud fotode liugmenüü
 • 6. Inforiba
 • 7. Fotoraamatu leheküljed
 • 8. Lehekülgede valikumenüü
 • 9. Lehekülgede lisamise/kustutamise väli.

1.4. Veebilehe menüü

Fotoraamatud.ee töölaua kõige ülemine menüü - Veebilehe peamenüü - viib kasutaja töölaualt välja (pooleliolev raamat salvestatakse "Minu fotoraamatud" lehele) või kuvab ekraanile Fotoraamatud.ee abimehe

1. Link "Avaleht" - Viib kasutaja fotoraamatud.ee avalehele (pooleliolev raamat salvestatakse "Minu fotoraamatud" lehele).
2. Link "Minu fotoraamatud" - Viib kasutaja lehele, kus on reas kõik pooleliolevad fotoraamatud - kaasa arvatud see, mis äsja koostati.
3. Link "Lae üles fotosid" - on kasulik siis, kui soovid fotoraamatusse lisada mõne foto, mida veel üles laetud ei ole. Lae fotod üles ning naase sedasama fotoraamatut koostama.
4. Link "Abi" - kuvab ekraanile "Fotoraamatu koostamise abimehe". Siit leiad detailsed vastused küsimustele:

 • Mille jaoks on vajalikud töölaual olevad moodulid ja nendes sisalduvad menüükäsklused
 • Kuidas lisada fotoraamatusse pilte
 • Kuidas lisada fotoraamatusse teksti

3. Töölaua peamenüüTöölaua peamenüü annab Sulle ettekujutuse sellest, millises etapis Sa raamatu koostamisel parasjagu oled. Töölaua peamenüü nuppudele vajutades saab liikuda raamatu valmimisetappides edasi ja tagasi.

1. Nupp "Raamatu kaas" - võimaldab muuta eelnevalt määratud fotoraamatu kaasi ja kaante tüüpi.
2. Nupp "Raamatu leheküljed" - kuvab Fotoraamatud.ee töölaua kus saad valida fotode paigutust erinevatel lehtedel, lisada ja eemaldada fotosid ja teksti, lisada uusi lehekülgi jne
3. Nupp "Raamatu eelvaade" - võimaldab vaadata juba valmis olevat fotoraamatut/selle erinevaid lehti veidi suuremalt kui fotoraamatu töölaual.
4. Nupp "Raamatu tellimine" - viib lehele, kuhu saab sisestada andmed digitaalselt valmis tehtud fotoraamatu tellimiseks.

4. Lehekülje kujundusmallid

Fotoraamatu erinevad lehed on võimalik kujundada erinevalt - ühel lehel võib näiteks olla, vaid üks suur foto, teisel kaks püstipidist fotot, kolmandal kolm fotot jne.
Lisaks sellele saab soovi korral lisada fotode juurde teksti. Lehekülje kujundusmallides olevatele pisipiltidele vajutades saab muuta fotoraamatu lehekülje kujundust.
"Fotoraamatu leheküljed" moodulis peab vastav lehekülg olema aktiivne.5. Kataloogide rippmenüüFotoraamatud.ee veebilehele fotosid üles laadides saab valida kausta, millesse fotod salvestatakse. Fotoraamatud.ee töölaual, Üleslaetud fotode liugmenüüs näidatakse vaikimisi fotosid AINULT sellest kataloogist, mis on loodud kõige esimesena.

Kui fotod, mida tahate fotoraamatule lisada, juhtuvad olema mõnes hiljem loodud kataloogis, siis tuleb kasutada Kataloogide rippmenüüd. Rippmenüüst saab valida vastava kataloogi, misjärel kuvatakse üleslaetud fotode liugmenüüsse kõik fotod, mis selles vastavas kataloogis on. Niiviisi on lihtne soovitud üleslaetud fotosid leida.

6. Üleslaetud fotode liugmenüüÜleslaetud fotode liugmenüüs kuvatakse kõik Kataloogide rippmenüüs valitud kausta üles laetud fotod. Üleslaetud fotode liugmenüüs näidatakse vaikimisi fotosid AINULT sellest kataloogist, mis on loodud kõige esimesena.

Kui kaustas on üle üheksa foto, siis need kõik ekraanile ei mahu. Kõikide fotode vaatamiseks ja fotoraamatu lehekülgedele lisamiseks tuleb kasutada pisipiltidest paremal ja vasakul pool asuvaid nooli.

7. InforibaInforibal kuvatakse kogu tähtis informatsioon koostatava fotoraamatu kohta. Info uueneb kohe kui kasutaja töölaual vastavaid parameetreid muudab. Inforibal kuvatakse:

 • 1. Lehekülgede arv fotoraamatus
 • 2. Fotoraamatusse lisatud fotode arv
 • 3. Fotoraamatu hind hetkeseisuga
 • 4. Fotoraamatu kaaned ja kaante tüüp
 • 5. Juhis selle kohta , kuidas fotoraamatusse fotot lisada saab

8. Fotoraamatu leheküljedSiin näed vähendatud mõõtmetega eelvaadet sellest, kuidas sinu fotoraamat välja nägema hakkab. Lehe aktiivseks muutmiseks vajuta mooduli all olevatele nimetustele (Lehekülg 1, Lehekülg 2 jne).
Foto lisamiseks lohista soovitud foto "Üleslaetud fotode liugmenüüst" vastavale väljale fotoraamatu aktiivsel lehel.
Foto eemaldamiseks klõpsa fotole fotoraamatu aktiivse lehe vastaval väljal.
Teksti lisamiseks vali Lehekülje kujundusmallide seast tekstiga kujundusmall ning vajuta aktiivsel lehel olevale tekstiväljale.
Teksti eemaldamiseks vajuta aktiivsel lehel olevale tekstiväljale ning kustuta tekstiredaktoris olev tekst.

9. Lehekülgede valikumenüüLehekülgede valikumenüü võimaldab Sul fotoraamatus navigeerida. Sa saad koheselt kuvada ükskõik millise fotoraamatu lehekülje. Selleks tuleb vajutada soovitud leheküljenumbriga märgistatud ikoonil.

10. Lehekülgede lisamise/kustutamise väliFotoraamatud.ee töölaua kõige alumiste nuppude abil on võimalik fotoraamatule uusi lehti lisada ja juba olemasolevaid eemaldada.

Nupu "Lisa uus lehekülg" vajutamisel kuvatakse dialoogiaken kuhu saab sisestada lisatavate lehekülgede arvu.
Nupu "Kustuta aktiivne lehekülg" vajutamisel kustutatakse Fotoraamatu lehekülgede moodulis aktiivseks märgitud lehekülg.

 

2. Fotode lisamine ja eemaldamine

2.1 Fotode lisamiseks fotoraamatusse tuleb soovitud fotod Üleslaetud fotode liugmenüüst alla aktiivse lehekülje ristkülikuga markeeritud pildivälja peale lohistada.2.2 Vaikimisi on fotoraamatu esimesel lehel (ja ka teistel lehtedel) kujundusmall nr 1 - ühel leheküljel üks suur foto. Seda kujundusmalli on võimalik muuta igal fotoraamatu leheküljel.
Selleks tuleb veenduda, et vastav lehekülg oleks aktiivne (aktiivne lehekülg on märgitud helehalli värvitooniga) ning seejärel vajutada paremal, lehekülje kujundusmallide moodulis soovitud kujundusmallile.

Valides vasakul pool reas ülevalt teise kujundusmalli......saame fotoraamatu esimesele leheküljele ühe foto asemel kolm fotot lisada.


2.3 Üleslaetud fotode liugmenüüs näidatakse vaikimisi fotosid AINULT sellest kataloogist, mis on loodud kõige esimesena. Selleks, et lisada raamatusse fotosid hiljem loodud kataloogist, tuleb vastav kataloog valida Üleslaetud fotode liugmenüü kohal olevast kataloogide rippmenüüst

2.4 Järgmise fotoraamatu lehekülje kujundamiseks klõpsa lehekülgede valikumenüüs järgmisele leheküljepaarile. Märgi valituks kas vasakpoolne või parempoolne leht, vali vasakult lehekülje kujundusmall ja lohista ülevalt, Üleslaetud fotode liugmenüüst soovitud fotod pildiväljadele.

2.5 Fotode eemaldamiseks pildiväljalt klõpsa juba fotoraamatusse lisatud fotol. Kuvatavas dialoogiaknas küsitakse üle, kas Sa tõepoolest soovid selle pildi fotoraamatust eemaldada. Kui soovid, vajuta nupule "Eemalda foto". Kui tahad, et foto siiski raamatusse jääks, vajuta nupule "Ära eemalda".

2.6 Fotode eemaldamiseks fotoraamatust on ka teine võimalus. Kõik ühe lehe pildiväljadel olevad fotod eemaldatakse, kui valid vasakult uue kujundusmalli. Kui Sa kujundusmalli muuta ei taha, võid eelnevalt olnud malli uuesti aktiviseerida ning alustada puhtalt lehelt. Kui uus kujundusmall sobib, siis saad asuda fotosid fotoväljadele lohistama.

 

3. Teksti lisamine ja eemaldamine

3.1 Fotoraamatusse fotode juurde on võimalik lisada ka teksti. teksti lisamiseks on kõigepealt vaja vasakult, lehekülje kujundusmallide seast selline kujundusmall, mis sisaldab endas teksti. Tekstialad on kujundusmallide ikoonidel tähistatud horisontaalsete joontega.

3.2 Lisame fotoraamatu esimesele lehele kujundusmalli kus on kaks tekstivälja ning üks fotoväli:


Lohistame fotoväljale ühe foto: lehekülg näeb välja selline:


3.3 Selleks, et vastavasse tekstivälja teksti lisada, tuleb vajutada vastavale tekstiväljale. Ekraanile kuvatakse tekstiredaktor:


3.4 Tekstiredaktorist saad valida:


 • 1. Sisestatava teksti font.
 • 2. Sisestatava teksti tähemärkide suurus
 • 3. Sisestatava teksti stiil 1) kursiiv 2) paks 3) teksti värvus
 • 4. Sisestatava teksti joondus: 1) vasakule 2) keskele 3) paremale

3.5 Olles valinud ülevalt soovitud parameetrid võid asuda tekstiredaktori tekstiväljale teksti sisestama. Tähele tuleb panna seda, et kui rida saab täis, tuleb järgmisel real edasi kirjutamiseks vajutada klaviatuuril enter-klahvile. Sellest, kui rida täis saab, antakse teada tekstiredaktori alla ilmuvas oranžis teatises/juhises. Kustutage üleliigsed tähemärgid kirjutatavast reast (kui tekstiredaktori alla ilmunud oranž teatis kaob, siis võib jätkata järgmiselt realt) ning jätkake teksti sisestamist järgmisel real.

3.6 Kui olete üleliigsed tähemärgid kustutanud ning tekstiredaktori alla ilmunud oranž teatis on kadunud, aga kui see siis enter-klahvile vajutades järgmisele reale minnes uuesti ilmub, tähendab see, et tekstikast on täitsa täis kirjutatud ning sinna enam teksti ei mahu. Proovige teksti lühemaks teha või muutke teksti tähemärkide suurust väiksemaks.

3.7 Kui meelepärane tekst on sisestatud, kinnitage ja salvestage tekstikasti all oma tekst vajutades nupule "Lisa tekst". Tekst salvestatakse ning lisatakse fotoraamatu lehele vastavale tekstiväljale. Sisestatud tekstis onn võimalik teha muudatusi sellelesamale tekstiväljale klõpsates.

3.8 Kui te kirjutatud teksti fotoraamatu lehele lisada ei soovi, vajutage nupule "Katkesta". Teksti ei salvestata ning seda ei lisata fotoraamatu lehe tekstiväljale.

3.9 Juba lisatud teksti eemaldamiseks vajutage vastavale tekstiväljale ning kustutage tekstiredaktori tekstikastis olev tekst. Vajutage nupule "Lisa tekst".

3.10 Fotoraamatu leheküljel, tekstiväljal olevat vaikimisi kuvatavat kirjet "Teksti lisamiseks kliki siia" fotoraamatusse ei prindita. Seda saab kontrollida töölaua peamenüüs kolmandale nupule "Fotoraamatu eelvaade" vajutades.

 

4. Tühja lehe lisamine fotoraamatusse

4.1 Tühja lehe lisamine fotoraamatusse on imelihtne. Vali ükskõik milline kujundusmall ning ära sisesta sinna teksti ega fotosid. Seda, kas leht tõepoolest tühjana prinditakse, saab soovi korral kontrollida töölaua peamenüüs kolmandale nupule "Fotoraamatu eelvaade" vajutades.

 

5. Uute lehtede lisamine ja kustutamine

5.1 Vaikimisi on fotoraamatu lehekülgede arvuks 10 lehekülge. Selleks, et lehekülgi lisada, tuleb vajutada töölaua allservas oleval lehekülgede lisamise/kustutamise väljal nupule "Lisa uus lehekülg".

5.2 Avanevas dialoogiaknas saad sisestada lisatavate lehekülgede arvu. Maksimaalne fotoraamatu lehekülgede koguarv on 30 lk.

5.3 Kui oled sisestanud soovitus leheküljed ning oled endas kindel, siis vajuta nupule "Lisa leheküljed".

5.4 Kui Sa lehekülgi lisada ei taha, vajuta nupule "Katkesta".

5.5 Kuna fotoraamatu minimaalseks lehekülgede arvuks on 10, siis ei ole võimalik lehekülgi kustutada ilma, et oleksid eelnevalt lehekülgi lisanud.

5.6Märgi kustutatav leht fotoraamatu lehtede eelvaates aktiivseks. Aktiivseks saab lehte märkida lehtede alla lisatud kirjetele (Lehekülg 1, Lehekülg 2 jne) vajutades.
Aktiivne leht on tähistatud halli tooniga. Aktiivse lehekülje all olev kirje on esile toodud oranži värviga.


5.7 Fotoraamatu lehekülgi saab kustutada ainult paarikaupa - eemaldatakse aktiivne lehekülg ning selle kõrvallehekülg.
Kui aktiivne on esimene lehekülg, siis on selle kõrvalleheküljeks fotoraamatu teine lehekülg.
Kui aktiivne on viimane lehekülg, siis on selle kõrvalleheküljeks eelviimane lehekülg.
Kui kuvatakse kahte lehekülge, siis on selle kõrvalleheküljeks kuvatav lehekülg, mis ei ole aktiivne.

5.8 Vajuta töölaua allservas oleval lehekülgede lisamise/kustutamise väljal nupule "Kustuta aktiivne lehekülg". Aktiivne lehekülg ning selle kõrvallehekülg eemaldatakse.

 

6. Kaane tüübi muutmine

6.1 Eelnevalt valitud kaane tüübi muutmiseks tuleb vajutada töölaua peamenüü esimesele nupule "Raamatu kaas".


6.2 Seejärel viiakse Sind lehele, kust saad valida meelepärase fotoraamatu kaane:


vali soovitud kaas ning seejärel vajuta nupule "Jätka fotoraamatu koostamist". Saad jätkata täpselt sealt, kust asi pooleli jäi.

 

7. Eelvaate kuvamine

7.1 Eelvaate kuvamiseks tuleb vajutada töölaua peamenüü kolmandale nupule "raamatu eelvaade".


7.2 Genereeritakse hetkeseisuga valmis oleva fotoraamatu eelvaade. Enne fotoraamatu tellimist on soovitatav eelvaates tähelepanelikult kõik fotoraamatu lehed läbi vaadata ning vajadusel nupule "Raamatu leheküljed" vajutades vead parandada.